Παλιουριά Γρεβενών
Παλιουριά Γρεβενών
Αξιοθέατα
Γενεολογία
Έθιμα
Τοπωνύμια
Παλιουριά
Γάμος
Ρογκατσάρια
Λαζαρίνες
Γουρνοχαρά
Χάσκα
Κόλιαντα-Σούρβα
Κλήδονα
Γαλόμετρημα
Κυρελέησων
Έθιμα
  

Οι κάτοικοι προσπαθούν να διατηρήσουν τα έθιμα του τόπου και κατά καιρούς με την βοήθεια του τοπικού εκπολιτιστικού συλλόγου και την φιλότιμη προσπάθεια ορισμένων κατοίκων τα αναβιώνουν ώστε να γίνουν γνωστά στους νεότερους και να μην χαθούν στο πέρασμα του χρόνου.

 Θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τα έθιμα της Παλιουριάς μέσα από αναφορές κατοίκων, όπως αυτοί τα έζησαν και τα θυμούνται. Τις αναφορές αυτές συμπληρώνουν κείμενα μέσα από το διαδίκτυο αφού με μικρές διαφορές τα έθιμα αυτά απαντώνται και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.


Παλιουριά ΓρεβενώνΑξιοθέαταΓενεολογίαΈθιμαΤοπωνύμια